‘‘Fәrat qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgәyә sızmağa çalışan terrorçular zәrәrsizlәşdirilib

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri ‘‘Fәrat qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgәyә sızmağa cәhd göstәrәn PKK/YPG terrorçularına qarşı әmәliyyat keçirib.

1419627
‘‘Fәrat qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgәyә sızmağa çalışan terrorçular zәrәrsizlәşdirilib

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  ‘‘Fәrat qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgәyә sızmağa cәhd göstәrәn PKK/YPG terrorçularına qarşı әmәliyyat keçirib.

Mәlumata әsasәn, hәyata keçirilәn әmәliyyat zamanı iki terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

Digәr tәrәfdәn ölkә daxilindә keçirilәn әmәliyyatlar çәrçivәsindә Karsda üç terrorçu ölü olaraq әlә keçirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr