‘‘Zeytun Budağı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә 15 terrorçu zәrәrsizlәşdirildi

‘‘Zeytun Budağı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә son bir hәftә әrzindә Suriyanın Afrin bölgәsindә keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 15 YPG/PKK terrorçusu zәrәrsizlәşdirilib.

‘‘Zeytun Budağı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә 15 terrorçu zәrәrsizlәşdirildi

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri vә Azad Suriya Ordusunun ‘‘Zeytun Budağı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә son bir hәftә әrzindә Suriyanın Afrin bölgәsindә keçirdiyi әmәliyyatlar nәticәsindә 15 YPG/PKK terrorçusu zәrәrsizlәşdirilib.

Mәlumata görә, Afrinin müxtәlif bölgәlәrindә PKK/YPG ilә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri vә Azad Suriya Ordusu arasında vaxtaşırı qarşıdurmalar yaşanır.

Qeyd edәk ki,  Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri vә Azad Suriya Ordusu  martın 18-dә ‘‘Zeytun Budağı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә Afrini terrorçulardan tәmizlәmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr