Deradan köç edәnlәrin sayı 350 mini keçib

Bu barәdә ‘‘Ağ dәbilqәlilәr’’ tәşkilatından verilәn mәlumatda bildirilib.

1006898
Deradan köç edәnlәrin sayı 350 mini keçib

Bәşәr Әsәd rejimi vә onu dәstәklәyәnlәrin Suriyanın Dera şәhәrinә tәşkil etdiyi hücumlar sәbәbindәn 350 min nәfәr evlәrini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qalıb.

Bu barәdә ‘‘Ağ dәbilqәlilәr’’ tәşkilatından verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәlumata görә, İordaniya vә İsrail sәrhәdinә doğru  350 mindәn çox suriyalı köç edib.

Köç edәnlәrin böyük qismi qalacaq çadır belә tapa bilmir.

Qeyd edәk ki, әksәriyyәti qadın vә uşaqdan ibarәt olan minlәrlә dinc sakin içmәli  su da  tapa bilmir.

 Әlaqәli Xәbәrlәr