YPG/PKK nәzarәt fәaliyyәtlәrinin keçirildiyi әrazilәri tәrk etdi

Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə ABŞ-ın hərbi bölmələri Suriyanın Münbiç bölgəsində ikici  nәzarәt fәaliyyәtlәrinә  başlayıb.

996305
YPG/PKK nәzarәt fәaliyyәtlәrinin keçirildiyi әrazilәri tәrk etdi

Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə ABŞ-ın hərbi bölmələri Suriyanın Münbiç bölgəsində ikici  nәzarәt fәaliyyәtlәrinә  başlayıb.

Bu barәdә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahından verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәlumatda  ‘‘Fәrat Qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgә ilә  Münbiç arasında qalan xәtdә  Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri ilә ABŞ hәrbi bölmәlәrinin ikinci müstәqil nәzarәt fәaliyyәtlәrinә başladığı bildirilib.

Terror tәşkilatı YPG-nin nәzarәt fәaliyyәtinin keçirildiyi әrazilәrdәki obyektlәrini tәrk etdiyi müşahidә olunub.

Bölgәdәki tәhlükәsizlik mәnbәlәrinin mәlumatına görә, Mönbiçdә keçirilәn nәzarәt fәaliyyәtlәri  çәrçivәsindә  Türkiyə və ABŞ hərbi rəsmiləri müxtәlif yer vә zamanda toplantı keçirir.

Nәzarәt fәaliyyәtinin bu çәrçivәdә davam etdirildiyi bildirilir.


Etiketlәr: #TSQ , #Suriya , #Mönbiç , #ABŞ

Әlaqәli Xәbәrlәr