Bәşәr Әsәd rejimi Şәrqi Qutaya xlor bombası ilә hücum etdi

Bu barәdә ‘‘Ağ dәbilqәlilәr’’ tәşkilatı mәlumat verib.

894717
Bәşәr Әsәd rejimi Şәrqi Qutaya xlor bombası ilә hücum etdi

Bәşәr Әsәd rejimi Şәrqi Qutadakı yaşayış mәntәqәlәrinә xlor bombası ilә hücum edib.

Bu barәdә ‘‘Ağ dәbilqәlilәr’’ tәşkilatı mәlumat verib. Mәlumata görә, hücum sәhәr saatlarında hәyata keçirilib.

Hücum nәticәsindә 21 nәfәrin zәhәrlәndiyi bildirilib.

Zәhәrlәnәn vәtәndaşların bölgәdәki xәstәxanalara çatdırıldığı qeyd olunub.

Qeyd edәk ki, Bәşәr Әsәd rejimi 10 gün әvvәl dә bölgәyә xlor bombası  ilә hücum etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr