Şǝrqi Qutada son 15 gündǝ 170 dinc sakin öldürülüb

Bǝşǝr Əsǝd rejiminin Şǝrqi Qutaya endirdiyi zǝrbǝlǝr nǝticǝsindǝ 5  dinc sakin hǝlak olub.

887310
Şǝrqi Qutada son 15 gündǝ 170 dinc sakin öldürülüb

 

Bǝşǝr Əsǝd rejiminin Şǝrqi Qutaya endirdiyi zǝrbǝlǝr nǝticǝsindǝ 5  dinc sakin hǝlak olub.

Mǝlumata görǝ, rejim qüvvǝlǝri  Şərq Gutanın Duma və Haresta rayonları ilə Beyt Baba, Misraba, Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, Medyere və Hammuriyǝ bölgǝlǝrinǝ hücum edib.

Mǝlumatda Bǝşǝr Əsǝdǝ sadiq qüvvǝlǝrin son iki gün ǝrzindǝ bölgǝyǝ etdiyi hücumlar nǝticǝsindǝ 9 dinc sakin hǝlak olub.

Bölgǝdǝ axtarış-xilasetmǝ ǝmǝliyyatları davam etdirilir. Xǝsarǝt alanların bölgǝdǝki xǝstǝxanalara çatdırıldığı bildirilir.

Qeyd edǝk ki, Bǝşǝr Əsǝd rejiminin bölgǝyǝ son 15 gündǝ  endirdiyi zǝrbǝlǝr nǝticǝsindǝ 170 dinc sakin hǝlak olub.Әlaqәli Xәbәrlәr