İraq Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi İrana sәfәr edib

Bu barәdә İraq Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumatda vurğulanıb.

815638
İraq Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi İrana sәfәr edib

İraq Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Osman Qanimi  İrana sәfәr edib.

Bu barәdә İraq Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumatda vurğulanıb.

Mәlumatda Osman Qaniminin yüksәk vәzifәli hәrbçilәrdәn barәt  heyәtlә İrana sәfәr etdiyi bildirilir.

Mәlumatda hәmçinin Qaniminin hәrbi sahәdә әmәkdaşlıq vә hәmrәylik sәylәrinin koordinasiyasını tәmin etmәk üçün görüşlәr keçirәcәyi qeyd olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr