‘Fәrat Qalxanı’’ әmәliyyatının 177-ci günündә DEAŞ-ın 18 üzvü mәhv edilib

Suriyanın şimalının terror  tәşkilatlarından tәmizlәnmәsi üçün Türkiyənin liderliyilә  avqustun 24 başlanılan  ‘‘Fәrat Qalxanı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın 17  üzvü mәhv edilib.

672854
‘Fәrat Qalxanı’’ әmәliyyatının 177-ci günündә DEAŞ-ın 18 üzvü mәhv edilib

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrindәn  verilәn mәlumata görә, әmәliyyatın 177-ci günündә  DEAŞ-a aid 224  hәdәf qurudan vә havadan vurulub.

Mәlumata görә, Әl Babda qurudan vә havadan keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә böyük ölçidә nәzarәt tәmin olunub.

 Qeyd edәk ki, DEAŞ-ın minalanmış avtomobil ilә tәşkil etdiyi hücum nәticәsindә Azad Suriya Orduşunun 7 hәrbçisi şәhid olub.

Bu arada  Әl Babın canubunda yerlәşәn müvәqqәti  hәrbi bazaya hücum etmәyә çalışan DEAŞ-ın 8 üzvü  mәhv edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr