‘‘Fәrat Qalxanı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә DEAŞ-a aid 172 hәdәfә atәş açılıb

Suriyanın şimalının terror tәşkilatlarından tәmizlәnmәsi üçün Tütkiyәnin liderliyilә avqustun 24-dә  başlanılan ‘‘Fәrad Qalxanı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın  172 hәdәfinә atәş açılıb, nәticәdә bәzi hәdәflә mәhv edilib.

641421
‘‘Fәrat Qalxanı’’  әmәliyyatı çәrçivәsindә DEAŞ-a aid 172 hәdәfә atәş açılıb

Suriyanın şimalının terror tәşkilatlarından tәmizlәnmәsi üçün Tütkiyәnin liderliyilә avqustun 24-dә  başlanılan ‘‘Fәrad Qalxanı’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın  172 hәdәfinә atәş açılıb, nәticәdә bәzi hәdәflә mәhv edilib.

Әl-Babda baş verәn qarşıdurmalar nәticәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın 23 üzvü mәhv edilib, müxalifәt qüvvәlәrinin 3 hәrbçisi şәhid olub, 2-si dә yaralanıb.

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrindәn verilәn mәlumata görә, TSQ terror tәşkilatı DEAŞ-a ağır zәrbәlәr endirir.

Mәlumata görә, terror tәşkilatı DEAŞ-ın 12 hәdәfinә tәşkil edilәn hava әmәliyyatı nәticәsindә terrorçulara aid silah-sursat mәhv edilib, 12 bina dağıdılıb, hәmçinin tәşkilata aid  133 әl qumbarası zәrәrsizlәşdirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr