Mosul şǝhǝrindǝn köç edǝnlǝrin sayı 118 min nǝfǝrǝ çatıb

Bunu İraqın Miqrasiya məsələləri üzrə naziri  Casım Әl-Caf deyib.

632731
Mosul şǝhǝrindǝn köç edǝnlǝrin sayı 118  min nǝfǝrǝ çatıb

İraqın Miqrasiya məsələləri üzrə naziri   Casım Әl-Caf  Mosulun  terror tәşkilatı DEAŞ-dan tәmizlәnmәsi  üçün  hәyata keçirilәn әmәliyyatlar başladığı gündәn etibarәn evlәrini tәrk edәrәk qaçqın düşәrgәlәrinә sığınanların sayının  118 minә çatdığını deyib.

Әl-Caf İraq Kürd Regional Rәhbәrliyinin Süleymaniyyә  şәhәrinә şәfәr edib. Әl-Caf sәfәr çәrçivәsindә şәhәrin  İcra Hakimiyyəti başçısının müavini  Sәrdar Kadirlә qaçqınların vәziyyәtini müzakirә etmәk üçün bir araya gәlib.

Görüşdәn sonra keçirilәn mәtbuat konfransında әl-Caf Mosuldan qaçan dinç sakinlәrin  qorunması üçün Miqrasiya məsələləri üzrə Nazirliyinin düşәrgә qurmağa davam etdiyini bildirib. 

 Әl-Cag bildirib ki: ‘‘Qarşıdurmalar davam edir. Hәr gün minlәrlә dinç sakin evini  tәrk edir’’Әlaqәli Xәbәrlәr