Suriyada rejim qüvvǝlǝrinin hücumu nǝticǝsindǝ 18 dinc sakin hǝlak olub

Suriyanın paytaxtı Dǝmǝşqin Şǝrqi Quta bölgǝsindǝki Otaya rayonuna rejim qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝn raketlǝrlǝ edilǝn hücum nǝticǝsindǝ 18 dinc sakin hǝyatını itirib.

521852
Suriyada rejim qüvvǝlǝrinin hücumu nǝticǝsindǝ 18 dinc sakin hǝlak olub

Suriyanın paytaxtı Dǝmǝşqin Şǝrqi Quta bölgǝsindǝki Otaya rayonuna rejim qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝn raketlǝrlǝ edilǝn hücum nǝticǝsindǝ 18 dinc sakin hǝyatını itirib.

Mülki müdafiǝ rǝsmilǝrinin verdiyi mǝlumata görǝ, müxalifǝtin nǝzarǝtindǝ olan Otaya mǝntǝqǝsindǝ raketlǝrin yaşayış yerlǝrinǝ düşmǝsi nǝticǝsindǝ ölǝnlǝrin arasında qadın vǝ uşaqlar da var. Hücum zamanı onlarla insan da yaralanıb. Bölgǝyǝ ciddi sǝviyyǝdǝ ziyan dǝyib.Әlaqәli Xәbәrlәr