ABŞ İraqda DEAŞ-ın 250 üzvünü zәrәrsizlәşdirib

Amerika Birləşmiş Ştatlarının rәhbәrliyindәki  koalisiya  tәyyarәlәrinin İraqın Fәllucә şәhәrindә  hәyata keçirdiyi hava hәrәkatı nәticәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın 250 üzvünün  mәhv edildiyi bildirilib.

521485
ABŞ İraqda DEAŞ-ın 250 üzvünü zәrәrsizlәşdirib

Amerika Birləşmiş Ştatlarının rәhbәrliyindәki  koalisiya  tәyyarәlәrinin İraqın Fәllucә şәhәrindә  hәyata keçirdiyi hava hәrәkatı nәticәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın 250 üzvünün  mәhv edildiyi bildirilib.

Әmәliyyat nәticәsindә hәmçinin terror tәşkilatına mәxsus 40 әdәd hәrbi texnikanın  da sıradan çıxarıldığı vurğulanıb.

Әldә olunan mәlumata görә hava әmәliyyatı  şәhәrin cәnub  hissәsinә tәşkil edilib. Şәhәrin  hәmin bölgәsindә mülki vәtәndaşların yaşamadığı  vurğulanıb. Әlaqәli Xәbәrlәr