Türk Silahlı Qüvvǝlǝri terror tǝşkilatı DEAŞ-ın mövqelǝrini vurub: 23 terrorçu zǝrǝrsizlǝşdirilib

Suriyanın şimalında Türkiyǝ ǝrazilǝrinǝ atǝş açmağa hazırlaşılan DEAŞ terror tǝşkilatına mǝxsus silah mövqelǝri aşkarlanıb.

514111
Türk Silahlı Qüvvǝlǝri terror tǝşkilatı DEAŞ-ın mövqelǝrini vurub: 23 terrorçu zǝrǝrsizlǝşdirilib

Türk Silahlı Qüvvǝlǝri terror tǝşkilatı DEAŞ-ın mövqelǝrini vurub: 23 terrorçu zǝrǝrsizlǝşdirilib.

Suriyanın şimalında Türkiyǝ ǝrazilǝrinǝ atǝş açmağa hazırlaşılan DEAŞ terror tǝşkilatına mǝxsus silah mövqelǝri aşkarlanıb. Hǝmin çǝrçivǝdǝ 33 ayrı mövqe Türk Silahlı Qüvvǝlǝrinin müxtǝlif hǝrbi texnikaları ilǝ Koalisiya qüvvǝlǝrinǝ mǝxsus döyüş tǝyyǝrǝlǝri tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilǝn 2 hava ǝmǝliyyatı ilǝ vurulub.

Hava ǝmǝliyyatında ilk mǝlumatlara görǝ 3 bina, 1 müdafiǝ mövqeyi vǝ 1 tankvuran raket yararsız hala düşüb. Әlaqәli Xәbәrlәr