Rusiya ilǝ ABŞ arasında gǝrgin vǝziyyǝt yaranıb

Rusiyanın, ABŞ-na mǝxsus təyyarǝni havada narahat etmǝsi iki ölkǝ arasında gərgin vǝziyyǝtin yaranmasına sǝbǝb olub.

472319
Rusiya ilǝ ABŞ arasında gǝrgin vǝziyyǝt yaranıb

ABŞ-nın Baltik dənizi üzərində uçan RC (AR-Sİ) 135 tipli təyyarəsi Rus reaktivi tərəfindən narahat edilib.

Pentaqon sözcüsü mövzu ilǝ bağlı açıqlamasında hadisə zamanı Rus hava mǝxanına daxil olunmadığını, uçuşun beynəlxalq hava sahəsində reallaşdığını bildirib. Rusiya isə, ABŞ-nın iddialarını tǝkzib edib.

Xatırladaq ki, ötǝn hǝftǝ dǝ Rusiyaya mǝxsus bir reaktivin, ABŞ-a aid bir döyüş gəmisinin 9 metr üzərinǝ yaxınlaşması iki ölkə arasındakı gərginliyin yaranmasına sǝbǝb olmuşdu.Әlaqәli Xәbәrlәr