İran yenǝ ballistik raket sınağı keçirib

İran İnqilab Keşikçilǝrinin ǝn uzun mǝnzilli ballistik raket sınağının ǝks-sǝdaları davam edir.

447814
İran yenǝ ballistik raket sınağı keçirib

İran İnqilab Keşikçilǝrinin ǝn uzun mǝnzilli ballistik raket sınağının ǝks-sǝdaları davam edir.

ABŞ raket sınağını yaxından izlǝyǝrkǝn Ağ evin nümayǝndǝsi Coş Ernest (Josh Earnest) dünǝn keçirdiyi mǝtbuat konfransında mövzuya dair açıqlama verǝrǝk deyib ki, İranın ballistik raket proqramını inkişaf etdirmǝk barǝdǝki sǝylǝri uzun müddǝtdir narahatlığa sǝbǝb olur. İranın nüvǝ silaha sahib olmasına mane olmaq mǝqsǝdilǝ bu ölkǝ ilǝ müqavilǝ imzalandı.

İranın beynǝlxalq sazişlǝrdǝ yer tutmayan raket proqramına sahib olmasını mǝhdud etmǝk mǝqsǝdilǝ sǝylǝrini artıracaqlarını vurğulayan Ernest deyib ki, dǝqiq olaraq nǝ etdiklǝrinǝ dair mǝlumat ǝldǝ etdiyimiz zaman uyğun bir cavab verilǝcǝkdir. Hal-hazırda İran bir sıra hǝrbi fǝaliyyǝtlǝr göstǝrir. Gǝlǝcǝk günlǝrdǝ bu hǝftǝ gördüklǝrimizǝ oxşar yeni raket sınaqları hǝyata keçirmǝsi gözlǝnilmǝyǝn bir addım olmaz.

ABŞ Dövlǝt katibi Con Kerri dǝ İranın ballistik raket sınağı keçirmǝsi ilǝ bağlı narahatlığını İranın Xarici İşlǝr naziri Cavad Zǝrifǝ çatdırıb.Әlaqәli Xәbәrlәr