Türkmǝndağında son vǝziyyǝt

Suriyada Türkmǝndağı can itkilǝrinǝ dǝ sǝbǝb olduğu zǝnn edilǝn şiddǝtli top atǝşi altındadır.

411110
Türkmǝndağında son vǝziyyǝt

Suriyada Türkmǝndağı can itkilǝrinǝ dǝ sǝbǝb olduğu zǝnn edilǝn şiddǝtli top atǝşi altındadır.
Әsǝd rejimi rus qırıcılarının dǝstǝyi ilǝ Türkmǝn kǝndlǝrinǝ istiqamǝtli hücumlarını davam etdirir.
Bölgǝdǝki Göğdağ, Burj Әl Kasab vǝ Gǝbǝlli mǝntǝqǝlǝri ilǝ Cǝbǝl Әkraddakı Sǝlma qǝsǝbǝsi top vǝ raketlǝrlǝ güclü şǝkildǝ vurulur.
Hücumlarda yaralanan vǝ yaxınları tǝrǝfindǝn Yayladağı sǝrhǝd mǝntǝqǝsinǝ gǝtirilǝn 2 suriyalı, tǝcili yardım maşını ilǝ sǝrhǝd bölgǝsindǝn götürülǝrǝk Hataydakı xǝstǝxanalar yerlǝşdirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr