Yeni Mǝscidǝ hücum olub.

Yunanıstanın Gümülcine şəhərindəki tarixi Yeni Mǝscidǝ hücum tǝşkil edilib.

352559
Yeni  Mǝscidǝ   hücum olub.

Bazar içindǝ yerlǝşǝn mǝscidǝ namǝlum şǝxslǝr tǝrǝfindǝn gecǝ radǝlǝrindǝ edilǝn hücum zamanı mǝscidin qapısına Türk ǝlehdarı yazılar yazılıb.
Qeyd edǝk ki, hadisǝdǝn xǝbǝr alan Türklǝr qapıdakı yazılar tǝmizlǝyiblǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr