Suriyada bomba yerlǝşdirilmiş avtomobillǝr partladılıb

Suriyada bomba yerlǝşdirilmiş avtomobillǝrlǝ edilǝn hücumlar nǝticǝsindǝ 4 nǝfǝr ölüb, 4 nǝfǝr dǝ yaralanıb.

352699
Suriyada bomba yerlǝşdirilmiş avtomobillǝr partladılıb

Suriyada bomba yerlǝşdirilmiş avtomobillǝrlǝ edilǝn hücumlar nǝticǝsindǝ 4 nǝfǝr ölüb, 4 nǝfǝr dǝ yaralanıb.
Haseke şǝhǝrinǝ bağlı Rasulayn bölgǝsindǝ kürd qüvvǝlǝrin nǝzarǝtindǝki mǝntǝqǝlǝrǝ bomba yerlǝşdirilmiş iki avtomobillǝ hücum edilib.
4 nǝfǝrin hǝlak olduğu, 4 nǝfǝrin isǝ yaralandığı hücum nǝticǝsindǝ bölgǝyǝ ciddi sǝviyyǝdǝ ziyan da dǝyib.
Qeyd edǝk ki, Haseke kürd vǝ Әsǝd rejiminǝ bağlı qüvvǝlǝr tǝrǝfindǝn keçǝn iyul ayında terror tǝşkilatı DEAŞ-ın ǝlindǝn alınıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr