Əfqanıstanda köç dalğası

Əfqanıstanda artan təhlükəsizlik problemi səbəbiylə ölkǝni tǝrk edǝnlǝrin sayı hǝr ötǝn gün artır.

339755
Əfqanıstanda köç dalğası

Avropa ya da Amerikada yeni bir həyata başlamaq istəyən minlərlə Əfqan ölkənin tək pasport ofisinin qarşısında uzun sıra tǝşkil edir.
Paytaxt Kabildəki ofisə gələnlər, iş saatına qǝdǝr sənədlərini səlahiyyətlilərə tǝhvil verǝ bilmǝk üçün gecǝ yarısından sırada gözlǝmǝyǝ başlayırlar. Əldǝ edilǝn mǝlumata görǝ pasport almaq üçün gündǝ 2500-ǝ qǝdǝr gǝnc müraciǝt edir.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr