İsrail dah bir Fǝlǝstinli uşağı öldürüb

İsrail, İordan Çayının qǝrb sahilindǝ bir fələstinli uşağı öldürüb.

329075
İsrail dah bir Fǝlǝstinli uşağı öldürüb

Başqa bir hadisǝdǝ isǝ bir fələstinli gənc xǝsarǝt alıb.
İsrail hərbi səlahiyyətlilər, Fələstinliləri İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum tǝşkil etmǝkdǝ ittiham edib. Onların şǝrhinǝ görǝ bir Fǝlǝstinli uşağın hǝyatını itirmǝsi ilǝ nǝticǝlǝnǝn ilk hadisǝ İordan Çayının Qǝrb Sahilindǝ sərhəd nəzarəti əsnasında baş verib. İddiaya görǝ İsrail ǝsgǝrinǝ bicaqla hücum edǝn bir Fǝlǝstinli gǝncǝ açılan ateş nǝticǝsindǝ yaralanıb. Hǝmin hadisǝdǝn bir neçə saat sonra ǝsgǝrlǝrǝ bicaqla hücum etdiyi irǝli sürülǝn 16 yaşlı Fǝlǝstinli öldürülüb.
Qeyd edǝk ki, Qərbi Şəriyədə hadisələr, aclıq aksiyasi keçirǝn bir Fələstinlinin vəziyyətinin ağırlaşmasına görǝ artıb.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr