Yunanıstan ilә Avrozona arasında razılaşma tәmin edilә bilmir

Avrozona maliyyə nazirləri 3 illik yeni bir xilas etmә planı üçün müraciət edәn Yunanıstanın islahat vәdlәrinin qәnaәtbәxş olmadığını açıqlayıb.

344789
Yunanıstan ilә Avrozona arasında razılaşma tәmin edilә bilmir

Brüsseldə 8 saat davam edәn Maliyyə nazirləri yığıncağından nәticә әldә edilmәdi. Ancaq Avropa İttifaqı sammiti əvvəlində daha yeni bir ilcasın tәşkil edilәcәyi açıqlanıb.
Son 5 ildə cəmi 240 milyard avroluq 2 xilas etmә planın hәyata keçirilmәsinә baxmayaraq iqtisadiyyatını sahmana sala bilmәyәn Yunanıstan, 3 illik üçüncü bir xilas etmә plan üçün kreditordan 53. 5 milyard avro tələb edir.
Lakin Afinanın bunun qarşılığında vәd etdiyi pensiya islahatı, vergiləri artırmaq və yeni özəlləşdirmə daxil olmaqla bir sıra qәnaәt tədbiri ehtiva edən islahat layihәsi , yubadılmış və qeyri-kafi addım olaraq qiymətləndirilir.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr