İtaliya Әrbil şǝhǝrindǝ konsulluq açacaq

Sǝfir Karnelos Әrbildǝ yerlǝşǝn nümayǝndǝliyi konsulluq sǝviyyǝsinǝ çıxarmağa qǝrar verdiklǝrini bildirib.

335802
İtaliya Әrbil şǝhǝrindǝ konsulluq açacaq

İtaliya İraq Kürd Regional İdarǝnin Әrbil şǝhǝrindǝ konsulluq açacaq.
Bu barǝdǝ açıqlama İtaliyanın Bağdaddakı sǝfiri Marko Karnelos İraq Kürd Regional İdarǝnin başçısı Mǝsud Bǝrzani tǝrǝfindǝn qǝbulu zamanı verilib.
Karnelos Әrbildǝ yerlǝşǝn nümayǝndǝliyi konsulluq sǝviyyǝsinǝ çıxarmağa qǝrar verdiklǝrini bildirib.
Bǝrzani dǝ İtaliyanın Әrbildǝ konsulluq açması mövzusunda lazım olan dǝstǝyi vermǝyǝ hazır olduqlarını söylǝyib.
İtaliya ayrıca Regional İdarǝyǝ hǝrbi vǝ humanitar yardımlarla yanaşı peşmergeyǝ istiqamǝtli tǝlim fǝaliyyǝtlǝrinǝ dǝ dǝstǝyi davam etdirǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr