İraq prezidenti Fuad Mǝsum Türkiyǝyǝ sǝfǝrǝ gǝlǝcǝk

İraq prezidentinin rǝsmi görüşlǝrindǝ iki ölkǝ arasındakı tarixi vǝ köklü ǝlaqǝlǝr müzakirǝ edilǝcǝk.

243577
İraq prezidenti Fuad Mǝsum Türkiyǝyǝ sǝfǝrǝ gǝlǝcǝk

İraq prezidentinin rǝsmi görüşlǝrindǝ iki ölkǝ arasındakı tarixi vǝ köklü ǝlaqǝlǝr müzakirǝ edilǝcǝk. Görüşlǝrdǝ iki ölkǝnin ortaq problemi olan terrora qarşı mübarizǝdǝ ǝmǝkdaşlıq mǝsǝlǝsi dǝ gündǝmǝ salınacaq.
Fuad Mǝsum, 23 aprel günü İstanbulda Çanaqqala döyüşlǝrinin 100-ci ildönümü münasibǝti ilǝ keçirilǝcǝk “Sülh zirvǝsi”nǝ dǝ qatılacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr