Sǝrhǝd mǝntǝqǝsindǝ saxlanılan 9 ingilis ölkǝlǝrinǝ geri qaytırı

İngilislǝr Türkiyǝnin Hatay vilayǝtindǝ Polis Müdirliyindǝki işlǝrin başa çatmasından sonra ölkǝlǝrinǝ geri qaytarılıb.

235200
Sǝrhǝd mǝntǝqǝsindǝ saxlanılan 9 ingilis ölkǝlǝrinǝ geri qaytırı

Qeyri-qanuni yollardan Suriyaya getmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn ingilislǝr Türkiyǝnin Hatay vilayǝtindǝ Polis Müdirliyindǝki işlǝrin başa çatmasından sonra ölkǝlǝrinǝ geri qaytarılıb.
Qeyd edǝk ki, 4-ü uşaq 9 ingilis aprelin 1-dǝ Türkiyǝ-Suriya sǝrhǝd mǝntǝqǝsi Oğulpinar bölgǝsindǝ saxlanılıb. Daha öncǝ saxlanılan İngiltǝrǝdǝki İşçi partiyalı bǝlǝdiyyǝ mǝclis üzvünün oğlu da ölkǝsinǝ geri göndǝrilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr