Liviyada rәqib parlament nümayәndәlәrinin görüşü olub

Liviyada rəqib parlamentlərin nümayəndələri ilk dəfə üz-üzə görüşüb.

252971
Liviyada rәqib parlament nümayәndәlәrinin görüşü olub

Liviyada rəqib parlamentlərin nümayəndələri ilk dəfə üz-üzə görüşüb.
BMT-nin başçılığında Mərakeşdə davam edən danışıqlarda, milli birlik hökumətin formalaşdırılması mövzusu müzakirә edilir.
Mәrakeşin Rabat şәhәrinin yaxınlarındakı Sihirat qəsəbəsində tәşkil edilәn yığıncaqda çәrçivәsindә, tərəflər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi nümayəndəsi Bernardino Leon və Mərakeş Xarici İşlər Naziri Səlahəddin Mezuarın da iştirakı ilə ilk dəfə üz-üzә bir araya gәliblәr.
BMT nümayәndәlәri, milli hökumət mövzusunun müzakirә edildiyi danışıqlarda irəliləyiş olduğunu bildırәrkәn parlamentləri nümayəndələrinin, Mәrakeşdәki danışıqlardan sonra Liviyaya qayıdaraq hökumətlərinə məlumat vericәklәri, ardından yenidən Mərakeşdə bir bir araya gәlәcәklәri bildirilir.
Qeydedәk ki, hazırda iki parlamet vә iki hökumәtin olduğu Liviyada Sirtә və Dernə isә terror dtәşkilatı İŞİD_in nәzarәtindәdir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr