Yunanıstan parlamenti Çipras hökumәtinә etimad göstәrib

Yunanıstanda Radikal Sol İttifaq partiyasının lideri Aleksis Çiprasın başçılığı altında qurulan koalisyon hökümәtә etimad göstәrilib.

216313
Yunanıstan parlamenti Çipras hökumәtinә etimad göstәrib

Yunanıstanda yanvarın 25-dә keçirilәn parlament seçkilәrindәn sonra Radikal Sol İttifaq partiyasının lideri Aleksis Çiprasın başçılığı altında qurulan koalisyon hökümәtә etimad göstәrilib.
300 mandatlı Yunan parlamentindә keçirilәn sәsvermәdә 299 millәt vәkili iştirak edib.
162 millәt vәkili yeni hökumәtin lehinә, 137 millәt vәkili isә әleyhinә sәs verib.
Baş nazir Çipras sәsvermәdәn әvvәl verdiyi açıqlamada deyib ki, tәk Yunanıstanın deyil, Avropanın gәlәcәyi baxımdan tarixi bir dönüş nöqtәsinә qәdәm qoyurlar.
Yunanıstanın borc mәsәlәsinin müzakirә olunacağı “Avroqrup”un toplantısında maliyә naziri Yanis Varufakisin yanında bütün yunan xalqının da olacağını ifadә edәn Çipras bildirib ki, indi elә bir nöqtәdәyik ki, artıq geriyә yol yoxdur.
Baş nazir Çipras Yunanıstan ilә avropalı ortaqları arasında yeni bir inkişaf proqramı ilә bağlı anlaşma imzalanmasının vacibliyini dә dilә gәtirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr