Paytaxtı Bağdadda gecә küçәyә cıxmaq qadağası götürülüb

Bağdadda 2004-cü ildәn tәtbiq edilәn gecә küçәyә cıxmaq qadağası götürülüb.

214055
Paytaxtı Bağdadda gecә küçәyә cıxmaq qadağası götürülüb

İraqın paytaxtı Bağdadda 2004-cü ildәn tәtbiq edilәn gecә küçәyә cıxmaq qadağası götürülüb.
Gecә saat 12-dәn sәhәr 5-dәk kücәyә çıxmaq qadağası lәğv edildikdәn sonra bağdadlılar gecәboyu küçәlәrә axışıblar.
Əllәrindә İraq bayraqlarıyla kücәdә rәqs edәn şәhәr sakinlәri bayram sevinci yaşayıblar.
Yasağın qaldırıldığı cümәertәsi hәyata keçirilәn terror hadisәlәri isә şәhәrdә vәziyyәtin hәlә dә gәrgin olduğunu göstәrir.
Cümәertәsi Bağdadın fәrqlı bölgәlәrindә terror hücumlarında 40-dan nәfәr hәyatını itirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr