İrandan ABŞ-a gözdağı

Vaşinqtonun keçǝn hǝftǝ Hörmüz Körfǝzindǝ lazer silahını sınaqdan keçirmǝsinǝ Tehran, hǝrbi tǝlimlǝ cavab verib.

161022
İrandan ABŞ-a gözdağı

Vaşinqtonun keçǝn hǝftǝ Hörmüz Körfǝzindǝ lazer silahını sınaqdan keçirmǝsinǝ Tehran, hǝrbi tǝlimlǝ cavab verib.
İran, dünya neftinin strateji keçiş nöqtǝlǝrindǝn Hörmüz Boğazı vǝ ǝtrafında hǝrbi tǝlim başladıb.
Hǝrbi sǝlahiyyǝtlilǝr, tǝlimin mǝqsǝdinin “İranlı komandanların hǝrbi tǝcrübǝlǝrini gǝnc ǝsgǝrlǝrǝ öyrǝtmǝk” olduğunu bildiriblǝr.
Tǝlimlərin bir hǝftǝ davam edǝcǝyi açıqlanıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr