Xarici İşlǝr nazirlǝrinin 4-cü toplantısı Qars şǝhǝrindǝ keçiril

Azǝrbaycan-Gürcüstan-Türkiyǝ Xarici İşlǝr nazirlǝrinin 4-cü toplantısı, dekabrın 10-da Qars şǝhǝrindǝ keçirilǝcǝk.

138461
Xarici İşlǝr nazirlǝrinin 4-cü toplantısı Qars şǝhǝrindǝ keçiril

Azǝrbaycan-Gürcüstan-Türkiyǝ Xarici İşlǝr nazirlǝrinin 4-cü toplantısı, dekabrın 10-da Qars şǝhǝrindǝ keçirilǝcǝk.
Toplantıda ikitǝrǝfli ǝlaqǝlǝrin inkişafına dair mövzular vǝ regional mǝsǝlǝlǝr müzakirǝ edilǝcǝk.
Toplantı çǝrçivǝsindǝ, üç ölkǝni maraqlandıran regional ǝmǝkdaşlığın inkişaf etdirilmǝsi imkanları üzǝrindǝ fikir mübadilǝsi aparılaraq daha öncǝ keçirilǝn toplantılarda qǝbul edilǝn qǝrarlar gözdǝn keçirilǝcǝk.
Nazirlǝr arasında ikitǝrǝfli görüşlǝr dǝ keçirilǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr