"İrana yox ABŞ-na zǝrǝr verǝcǝk"

İranın dini lidǝri Әli Xamneyi, nüvǝ danışıqlarında razılıq ǝldǝ edilmǝsinin ABŞ-ın Tehrandan daha çox ehtiyacının olduğunu iddia edib.

208518
"İrana yox ABŞ-na zǝrǝr verǝcǝk"

İranın dini lidǝri Әli Xamneyi, nüvǝ danışıqlarında razılıq ǝldǝ edilmǝmǝsinin ABŞ-ın Tehrandan daha çox ehtiyacının olduğunu iddia edib.
Әli Xamneyi, İran Könüllü Qüvvǝlǝrinin quruluş ildömünü mǝrasimlǝrindǝ çıxış edǝrǝk deyib ki, ABŞ-ın etimadını qazanmağa ehtiyacımız yoxdur. İran ilǝ Altılıq ölkǝlǝri arasında davam edǝn nüvǝ danışıqlarında mǝnfi nǝticǝ ǝldǝ edilsǝ dǝ İrana zǝrǝri olmaz.
“ Obama son konqres seçkilǝrindǝ uğursuz oldu vǝ Ferqyuson şǝhǝrindǝ baş verǝn hadisǝlǝr onu çǝtin vǝziyyǝtǝ saldı. Bu sǝbǝbdǝn nüvǝ danışıqlarında Obamanın razılıq ǝldǝ edilmǝsinǝ daha çox ehtiyacı var. Nüvǝ danışıqlarında razılıq ǝldǝ edilmǝmǝsi bizǝ yox ABŞ-na daha çox zǝrǝr verǝcǝkdir”-deyǝ Әli Xamneyi vurğulayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr