Bölgǝdǝ silah vǝ hǝrbi sursat ǝlǝ keçirilib

Silah vǝ hǝrbi sursatın, Türkiyǝyǝ keçǝn qaçqınlar tǝrǝfindǝn buraxıldığı güman edilir.

135155
Bölgǝdǝ silah vǝ hǝrbi sursat ǝlǝ keçirilib

Türkiyǝ-Suriya sǝrhǝddindǝ, Suriyadakı toqquşmalardan qaçan qaçqınların keçid mǝntǝqǝsindǝn Türkiyǝyǝ qǝbul edildiyi bölgǝdǝ silah vǝ hǝrbi sursat ǝlǝ keçirildiyi bildirilib.
Baş Qǝrargah Rǝisliyinin verdiyi açıqlamaya görǝ, silah vǝ hǝrbi sursatın, Türkiyǝyǝ keçǝn qaçqınlar tǝrǝfindǝn buraxıldığı güman edilir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr