İraq ordusundan İŞİD-ә ağır zәrvә

İraq ordusu ilə İŞİD silahlıları arasındakı qarşıdurmalar davam edir.

121289
İraq ordusundan İŞİD-ә ağır zәrvә

İraqın paytaxtı Bağdadda hәyyata keçirilәn hücumlarda 30 nәfәr ölüb.
Hadise anbarı ətrafındakı İŞİD təşkilatı üzvlәrini zәrәrsizlәşdirdiklәrini bildirәn İraq ordusu ilə İŞİD silahlıları arasındakı qarşıdurmalar davam edərkən, Bağdadda intihar vә bombalı hücumlar hәyata keçirilib.
Bomba ilә tәchiz edilәn avtomobilin polis mәntәqәsinin önündә partladılması nәticәsindә 5 polis әmәkdaşı hәyatını itirib. Hәmin hadisәdәn qıssa müddәt sonra bir bazara tәşkil edilәn hücumda isә 19 nәfәr ölüb.
Ölkәnin müxtәlif yerlәrindә hәyata keçirilәn hücumlarda da ümumiyyәtlә təhlükəsizlik qüvvələrinin hədəfә götürülmәsi diqqәt çәkir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr