ABŞ, İŞİD hǝdǝflǝrini vurmaqda davam edir.

Pilotsuz tǝyyarǝlǝr İraqda Sincarın cǝnubundakı İraq Şam İslam Dövlǝti(İŞİD) terror tǝşkilatına aid iki zirǝhli texnikanı vurub.

92770
ABŞ, İŞİD hǝdǝflǝrini vurmaqda davam edir.

ABŞ ordusu, ölkǝsinin pilotsuz tǝyyarǝlǝrinin İraqda Sincarın cǝnubundakı İraq Şam İslam Dövlǝti(İŞİD) terror tǝşkilatına aid iki zirǝhli texnikanı vurduğunu bildirib.
ABŞ Mǝrkǝzi Komandirliyi (CENTCOM) tǝrǝfindǝn verilǝn açıqlamada, İŞİD silahlılarının Sincarın cǝnubundakı bir kǝnddǝ dinc sakinlǝrǝ atǝş etdiyi barǝdǝ Kürd qüvvǝlǝrindǝn ǝldǝ edilǝn xǝbǝrlǝrin ardından, uzaqdan kontrol edilǝn pilotsuz hava obyektlǝrinin bölgǝdǝ müǝyyǝnlǝşdirilǝn iki zirǝhli texnikanı vurduğu bildirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr