BMT Təhlükəsizlik Şurasından atəşkəs çağırışı

BMT Təhlükəsizlik Şurası, İsrail ilә Fәlәstini təcili və şərtsiz atəşkəsә çağırıb.

72795
BMT Təhlükəsizlik Şurasından atəşkəs çağırışı

BMT Təhlükəsizlik Şurası, İsrail ilә Fәlәstini təcili və şərtsiz atəşkəsә çağırıb.
Tәhlükәsizlik Şurasından verilәn açıqlamada Fәlәstin xalqına hümanitar yardımların çatdırıla bilmәsi üçün atәşkәsin vacib olduğu qeyd edilib.
Şurasının bu gün baş tutacaq iclasında isә atәşkәs çağırışına dair qәbul edilmәsi nәzәrdә tutulan qərar layihəsi müzakirә edilәcәk.
Bölgədə gәrginliyin və dinc sakinlәrin öldürülmәsindәn narahatlıq duyulduğu ifadə edən açıqlamada tərəflərdən daimi atəşkəsin bәrpası üçün lazımlı addımları atmaları istәnilib.
Digәr tәrәfdәn İsrail hücumlarından etiraz mәqsәdi ilә aksiyalar keçirilmәkdә davam edir.
Brüsseldə təşkil edilən etiraz nümayişindә İsrailin boykot edilməsi istәnilib.
Qəzzadakı Qırmızı Xaç bürosu yardımlarının qәnaәtbәxş olmadığı sәslәndirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr