Haşim Kılıç Qaradağda görüşlǝr keçirib

Konstitusiya Mǝhkǝmǝsinin sǝdri Haşim Kılıç Qaradağda görüşlǝr keçirib.

85745
Haşim Kılıç Qaradağda görüşlǝr keçirib

Konstitusiya Mǝhkǝmǝsinin sǝdri Haşim Kılıç Qaradağda görüşlǝr keçirib.
Kılıç, ötǝn gün paytaxt Podgoritsada, Qaradağ Konstitusiyasının sǝdri Densanka Lopiçiç ilǝ bir araya gǝlib.
Haşim Kılıç, iki ölkǝ arasında tarixǝ söykǝnǝn ǝlaqǝlǝrin olduğuna diqqǝt çǝkǝrǝk deyib ki, Konstitusiya Mǝhkǝmǝsi olaraq bizim mövzumuz insandır. Heç şübhǝ yoxdur ki, ilk planda hüququn üstünlüyü, demokratiyanın ǝsasları vǝ tǝmǝl insan haqlarına dair iki ölkǝ arasında ortaq fǝaliyyǝtlǝrimiz davam edir.
Qaradağ Konstitusiya Mǝhkǝmǝsinin sǝdri Lopiçiç dǝ öz növbǝsindǝ deyib ki, "ölkǝm demokratiya, insan haqq vǝ azadlıqları, hüququn üstünlüyü kimi Avropa İttifaqının dǝyǝrlǝri üçün işlǝmǝkdǝ davam edir"
Haşim Kılıç vǝ nümayəndə heyǝti daha sonra Qaradağ prezidenti Filip Vuyanoviç ilǝ görüşüb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr