Suriyada anadangәlmә şikәs körpәlәrin sayı artır

Kimyәvi silah istifadәsi anadangәlmә xәstәliyә sәbәb olub.

65507
Suriyada anadangәlmә şikәs körpәlәrin sayı artır

Kimyәvi silah istifadәsi anadangәlmә xәstәliyә sәbәb olub

Əsəd rejiminin istifadə etdiyi kimyəvi silahların mənfi təsiri davam edir. Suriyadakı kimyəvi silah istifadәsini müәyyәnlәşdirmә idarәsinin Xarici Əlaqələr üzrә nümayәndәsi Nidal Şeyxaninin mәlumatına әsasәn Bәşәr Əsəd rejiminin keçən il Avqustda paytaxt Dәmeşqin şәrqindә yerlәşәn Quta bölgәsindә hәyata keçirdiyi hücumda kimyəvi hücum sәbәbi ilә anadangәlmә anomaliya xәstәliyi müşahidә olub.

Seyxanı bildirib ki, Hәkimlәr görә bölgәdә şikəst körbәlәrin dünyaya gәlmәsingin әsas sәbәbi, anaların kimyәvi silah hücumuna mәruz qalmalarıdır.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr