Azәrbaycan, Rusiya vә Ermәnistan liderlәri bәyanat imzalayıblar

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә Ermәnistan Baş naziri Nikol Paşinyan ilә Kremldә keçirdiyi iclasdan sonra bәyanat yayıb.

1561658
Azәrbaycan, Rusiya vә Ermәnistan liderlәri bәyanat imzalayıblar

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Bəyanat imzalayıblar. 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә Ermәnistan Baş naziri Nikol Paşinyan ilә Kremldә keçirdiyi iclasdan sonra bәyanat yayıb.

Putin Dağlıq Qarabağda iqtisadi әlaqәlәrin yaradılması vә infrastrukturla bağlı layihәlәrin hәyata keçirilmәsi barәdә birgә bәyanat imzaladıqlarını bildirib.

Vladimir Putin deyib: ‘‘Bu mәqsәdlә Azәbaycan, Rusiya vә Ermәnistan Baş nazirlәrinin müavinlәrinin rәhbәrliyi ilә işçi qrupu yaradılacaq’’.

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev dә Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilә daha sonra keçirdiyi ikitәrәfli görüşdә imzalanan birgә bәyanatın әhәmiyyәtinә diqqәt çәkәrәk deyib: ‘‘Azәrbaycan 30 ildәn sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә birbaşa әlaqә yaradacaq. Azәrbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası üzәrindәn Türkiyә bazarına daxil ola bilәcәk. Eyni zamanda Türkiyә -Rusiya arasında dәmir yolu yaradılacaq’’. Әlaqәli Xәbәrlәr