İlham Әliyev: ‘‘Düşmәni torpaqlarımızdan qovaraq yeni reallıq yaratdıq’’

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev düşmәni öz torpaqlarından qovduqlarını, yeni reallıq yaratdıqlarını vә hәr kәsin bu reallıqla barışacağını bildirib.

1537521
İlham Әliyev: ‘‘Düşmәni torpaqlarımızdan qovaraq yeni reallıq yaratdıq’’

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev düşmәni öz torpaqlarından qovduqlarını, yeni reallıq yaratdıqlarını vә hәr kәsin bu reallıqla barışacağını bildirib.

İlham Әliyev Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn işğal altındakı әrazilәrin azad edilmәsi ilә bağlı bәyanat verib.

Dağlıq Qarabağda yaşayanların Azәrbaycan vәtәndaşı olduqlarını vurğulayan Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev deyib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onlar görəcəklər ki, vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində onların yaşayışı yaxşı olacaq.

Fransa Senatının dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanıyan qәrarını da qiymәtlәndirәn İlham Әliyev deyib: ‘‘Nә işi var Fransa Senatının bizim mәsәlә ilә әlaqәdar? Çox istәyirlәrsә versinlәr Marsel şәhәrini. Ermәnilәr orada özlәrinә dövlәt qursunlar’’.

 Әlaqәli Xәbәrlәr