Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu mәlumat yayıb

Ermәnistanın Azәrbaycanın yaşayış mәntәqәlәrinә tәşkil etdiyi hücumlar nәticәsindә hәyatını itirәnlәrin sayı 92 nәfәrә çatıb.

1522380
Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu mәlumat yayıb

 

Ermәnistanın Azәrbaycanın yaşayış mәntәqәlәrinә tәşkil etdiyi hücumlar nәticәsindә hәyatını itirәnlәrin sayı 92 nәfәrә çatıb.

Bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının  Baş Prokurorluğundan verilәn mәlumatda bildirilib.Mәlumatda Ermәnistan qüvvәlәrinin oktyabrın 28-dә Bәrdәyә tәşkil etdiyi hücum zamanı yaralanan bir mülki vәtәndaşın müalicә olunduğu xәstәxanada hәyatını itirdiyi bildirilib.

27 oktyabr-5 noyabr tarixlәri arasında törәdilәn hücumlar nәticәsindә hәyatını itirәn mülki vәtәndaşların sayının 92 nәfәrә çatdığı bildirilib.

Mәlumatda hәmçinin ermәnilәrin törәtdiyi hücumlar nәticәsindә 2 min 971 ev, 100 bina vә 502 dövlәt binasının yararsız hala gәldiyi bildirilib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr