Azәrbaycan ordusu Ermәnistana ağır zәrbәlәr endirib

Azәrbaycan ordusu atәşkәsә rәğmәn cәbhәnin müxtәlif istiqamәtlәrindә gecә әrzindә Azәrbaycan әsgәrlәrinә vә yaşayış mәntәqәlәrinә atәş açan Ermәnistan qüvvәlәrinә ağır zәrbәlәr endirib.

1517934
Azәrbaycan ordusu Ermәnistana ağır zәrbәlәr endirib

 


Azәrbaycan ordusu atәşkәsә rәğmәn cәbhәnin müxtәlif istiqamәtlәrindә gecә әrzindә Azәrbaycan әsgәrlәrinә vә yaşayış mәntәqәlәrinә atәş açan Ermәnistan qüvvәlәrinә ağır zәrbәlәr endirib.

Azәrbaycan Müdafiә Nazirliyindәn verilәn bәyanatda qarşıdurmaların Xocavәnd, Füzuli vә Qubadlı istiqamәtindә davam etdiyi bildirilib.

Cәbhәnin müxtәlif  bölgәlәrindәn  Ermәistana aid 2 T-72 tankı, 2 Qrad raket sistemi, 14 fәrqli növdә top mәrmisi, bir neçә polis mәntәqәsi vә 6 avtomobilin mәhv edildiyi vә çox sayda hәrbi personalın zәrәsizlәşdirildiyi bildirilib.

Nazirlik hәmçinin Ermәnistan ordusunun bәzi yüksәk rütbәli hәrbçilәrinin zәrәrsizlәşdirildiyini, onlardan birinin dә Quru Qoşunları Komandanının müavini Artur Sarkisyan olduğunu açıqlayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr