Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Yaponiyanın ‘‘Nikkei’’ qәzetinә müsahibә verib

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev bildirib ki,  Ermәnistan işğal etdiyi torpaqlardan xıçarsa uzunmüddәtli atәşkә tәmin oluna bilәr.

1514181
Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Yaponiyanın ‘‘Nikkei’’ qәzetinә müsahibә verib

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev bildirib ki,  Ermәnistan işğal etdiyi torpaqlardan xıçarsa uzunmüddәtli atәşkә tәmin oluna bilәr.

İlham Әliyev Yaponiyanın ‘‘Nikkei’’ qәzetinә müsahibә verib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibəsi zamanı jurnalist Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin onu Moskvaya dəvət edib-etmədiyini soruşub.Azәbaycan prezidenti dövlət başçısı bu suala "Xeyr" deyə cavab verib.

Dağlıq Qarabağa sülhmәramlı qüvvәlәrin göndәrilmәsinә qarşı olmadıqlarını söylәyәn Әliyev deyib: ‘‘Ancaq bununla bağlı hәlledici sözü Azәrbaycan demәlidir’’.

Azәbaycan prezidenti Türkiyәnin Azәrbaycanın әn yaxın müttәfiqi olduğunu ifadә edib.

‘‘Əgər biz  Minsk qrupunun həmsədrlərini  bu gün seçsəydik, Azərbaycan sözsüz ki, Türkiyənin namizədliyini dəstəkləyərdi və əminəm, Türkiyə həmsədr olmaqda israr edərdi’’,-deyә Azәrbaycan prezidenti qeyd edib.

İlham Әliyev hәmçinin Dağlıq Qarabağda heç bir vaxt referendumun keçirilmәyәcәyini dә bir daha vurğulayıb. Әlaqәli Xәbәrlәr