İlham Әliyev: "Füzuli şəhəri və rayonun daha bir neçə kəndi işğaldan azad olunub"

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Füzuli rayonunun işğaldan azad edildiyini açıqlayıb.

1510733
İlham Әliyev: "Füzuli şəhəri və rayonun daha bir neçə kəndi işğaldan azad olunub"

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Füzuli rayonunun işğaldan azad edildiyini açıqlayıb.

İlham Әliyev xalqa müraciәt edib.

İlham Әliyev qeyd edib ki, Azərbaycan Ordusu  Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhəri işğaldan azad edilib.

İlham Әliyev hәmçinin  bildirib ki, bu namәrd hәrәkәtlәr Azәrbaycan xalqının iradәsini sındıra bilmәz.

Ermәnistan ordusuna Azәrbaycan torpaqlarından çıxmaları ilә әlaqәdar çağırış edәn İlham Әliyev deyib: ‘‘Torpaqlarımızı geri alacağıq. Hәr kәs bunu bilsin’’.

Digәr tәrәfdәn Azәbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarda irәlilәmәyә davam edir. Azәrbaycan ordusunun әmәliyyatlar nәticәsindә strateji әhәmiyyәtә malik bәzi yüksәkliklәri dә nәzarәtinә keçirdiyi bildirilib.Әmәliyyatlar nәticәsindә Ermәnistana mәxsus çox sayda texnikanın mәhv edildiyi bildirilib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr