Hulusi Akar vә Zakir Hәsәnov arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar vә Azәrbaycan müdafiә naziri Zakir Hәsәnov arasında telefon danışığı olub.

1510802
Hulusi Akar vә Zakir Hәsәnov arasında telefon danışığı olub

 

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar vә Azәrbaycan müdafiә naziri Zakir Hәsәnov arasında telefon danışığı olub. Görüşdә Azәrbaycan ordusunun işğal altındakı torpaqlarda hәyata keçirdiyi әmәliyyat müzakirә olunub.

Füzulini işğaldan azad edәn vә mülki yaşayış mәntәqәlәrinә zәrbәlәr endirәn Ermәnistana mәxsus iki SU-25 tәyyarәsini  mәhv edәn Azәrbaycan ordusunu tәbrik edәn Hulusi Akar deyib: ‘‘Ermәnistan hәrbi cinayәt törәtmәyә, atәşkәs vә müzakirә ilә bağlı çağırışlar edәnlәr isә hücumları uzaqdan izlәmәyә davam edir’’.Әlaqәli Xәbәrlәr