Azәrbaycan prezidenti: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şərtlə pozula bilməz"

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan üçün qurtuluş müharibәsi olduğunu deyib.

1510141
Azәrbaycan prezidenti: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şərtlə pozula bilməz"

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan üçün qurtuluş müharibәsi olduğunu deyib.

‘‘Azәrbaycan heç bir şәrtdә Dağlıq Qarabağın işğal edilmәsinә icazә vermәz’’,-deyә Azәrbaycan prezidenti vurğulayıb.

Rusiyanın RİA Novosti xәbәr agentliyinә müsahibә verәn İlham Әliyev qırmızı xәtlәrini bir daha vurğulayıb.

‘‘Bizim mövqeyimiz hәr zaman konstruktivdir vә qırmızı xәtlәrimizi açıq şәkildә ifadә edirik. Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü heç bir şәrtdә pozula bilmәz. Azәbaycan heç bir şәrtdә Dağlıq Qarabağın işğal edilmәsinә icazә vermәz’’,-deyә İlham Әliyev vurğulayıb.

Azәbaycan prezidenti  muzdlu hәrbçilәrin Azәbaycan ordusunun sıralarında döyüşdüyü ilә bağlı yayılan iddialarla bağlı deyib: ‘‘Hәrbi mәnada xarici qüvvәyә ehtiyacımız yoxdur. Ordumuz 100 mindәn çox әsgәrdәn ibarәtdir. Hazırda sahib olduğumuz hәrbi birliklәr verilәn hәr vәzifәni  yeninә yetirir’’.
 Әlaqәli Xәbәrlәr