Սոֆիայի տաճարը որպես մզկից այսօր բացվել է երկրպագության


Պիտակներ: