Խաղաղության աղբյուր գործողության աջակցել է Թուրքիայի փոքրամասնությունների հիմնարկը