Աբդուլհամիդ Հան հորատող նավը պատրաստ է ծառայության