2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15. ԱՇԽԱՐՀԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԿԵՏ Է