Վենետիկում մի խոշոր նավ կորցրել է ղեկի կառավարումը