اسرائیل عسکر لری بیر مسجد نی ویران قیلیب آشخانه گه ایلنتیرگن

اوشبو توغریده اجتماعی ترماق آرقه لی ایریم تصویر لر ترقه تیلدی

2152823
اسرائیل عسکر لری بیر مسجد نی ویران قیلیب آشخانه گه ایلنتیرگن

اسرائیل عسکر لری نینگ, غزه نینگ جنوبیده گی رفح چیگره دروازه سی نینگ فلسطین تامانیده بیر مسجد نی ویران قیلیب آشخانه اوله راق فایده لنگن لیگی بوییچه بعضی تصویر لر پیدا بولدی. 

اسرائیل اردوسی نینگ, اوتگن آیده رفح ده کنترول نی قولگه کیریتگن کونلرده آلینگن بیر ویدیو تصویر اجتماعی ترماق آرقه لی ترقه تیلدی. 

اوشبو ویدیوده, رفح چیگره دروازه سیده گی بیر مسجد نینگ, عسکر لر گه بیریله دیگن طعام نینگ پیشیریلیاتگن بیر آشخانه گه ایلنتیریلگن لیگی کورینماقده. 

تصویرده, اوشبو مسجد نینگ ویران قیلینیب آشخانه گه ایلنتیریلگن لیگی, دیوار لری گه ایریم نرسه لر یازیلگن لیگی و ایچیده گی میزلرنینگ اوستیده طعام لرنینگ موجود ایکن لیگی کوز گه تشلنماقده. 

عینی دمده اوشبو ویدیوده مسجد نینگ تشقریسیده کوتیب تورگن کوپلب عسکری واسطه لر و تانک لرنینگ موجود ایکن لیگی کورینماقده. 

اسرائیل 7- می کونی ایرته لب غزه نینگ رفح منطقه سی گه هجوم باشله تیب مصر بیلن بولگن چیگره دروازه سی نینگ غزه تامانی نی قولگه کیریتگن لیگینی بیلدیرگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر